När jag kommunicerar med djur går jag in i deras frekvens med hjälp av meditation och kan på så sätt få information om djuret. Att anlita mig för en djurkommunikation kan ge dig viktig information om ditt djur, hur det mår, vad det tycker om/inte tycker om, om djuret känner obehag för något eller har några hälsobekymmer. Du får en större förståelse för ditt djur och ni får en djupare kontakt. 

Jag håller även kurser i djurkommunikation där du lär dig redskap för att själv kunna kommunicera med ditt djur på ett djupare sätt.