Reiki

Reikihealing är en japansk behandlingsform som stimulerar kroppens självläkning.
"Rei" betyder "universell" och "ki" betyder livsenergi.


Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och genom beröring löser man upp spänningar och fyller på så sätt på ny energi. Reiki kan även skickas på distans och då kan du vara hemma och ta emot behandling utan att behöva gå till en behandlingslokal.

Reiki är en holistisk behandlingsform där man utgår ifrån att kropp och själ är en helhet och behandlingen görs därför på hela kroppen även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst område. Behandlingen är mjuk och djupavslappnande och är effektiv när det gäller stress, smärta, ångest, spänningar och sorg. Reiki är även en bra behandlingsmetod för att förebygga ohälsa och för att jobba med sin personliga utveckling.

Reiki kan tas emot av alla, både människor och djur (ges ej till barn under 8 år) och klassas som rehabiliterande friskvård av Skatteverket och du kan använda din friskvårdspeng till reikibehandlingar.

Jag har naturligtvis tystnadsplikt.