Djurkommunikation
När jag kommunicerar med djur går jag in i deras frekvens med hjälp av meditation och kan på så sätt få information om djuret. Att anlita mig för en djurkommunikation kan ge dig viktig information om ditt djur, hur det mår, vad det tycker om/inte tycker om, om djuret känner obehag för något eller har några hälsobekymmer. Du får en större förståelse för ditt djur och ni får en djupare kontakt. 
Jag håller även kurser i djurkommunikation där du lär dig redskap för att själv kunna kommunicera med ditt djur på ett djupare sätt, se aktuella datum under rubriken "Kurser".

Coachande samtal
Behöver du hjälp att komma vidare i livet? Jag stöttar dig i det som du behöver mest just nu, kanske är det bara samtal eller en kombination av samtal och behandling. Du har kanske hälsoproblem, mår dåligt psykiskt, går igenom sorg eller trauma eller vill byta bana i livet? Ibland behöver man sällskap på vägen mot ett friskare och mer tillfredställande liv där du kan må bra och utvecklas.  Jag är din färdkamrat! och guide på vägen! Vid första tillfället har vi ett inledande samtal om var du är i livet och vad du vill förändra. De redskap som jag använder mig av för att hjälpa dig i din resa framåt kan vara en kombination av olika saker som samtal, reiki, numerologi, kristall-behandling, tidigare-liv-resa, klanghealing, trummeditation, andningsövningar m.m. Vi lägger tillsammans upp en plan för att underlätta din väg framåt!

Regressionsterapi
Regression betyder återupplevelse eller tillbakagång.  Ibland kan våra tidigare upplevelser i detta livet eller tidigare ligga som en blockering i kropp och sinne. Under djupavslappning leds du i regressionsterapi tillbaka i tiden för att frilägga minnen, tankar, bilder eller känslor antingen i detta livet eller från ett tidigare liv. 

 Årsläggning 
En årsläggning med kort är ett fantastiskt redskap att använda sig av för att komma vidare i livet och få guidning i hur du ska kunna leva ditt liv på det sätt som skapar mest harmoni och tillfredsställelse för dig framöver. Tillsammans samtalar vi om din väg framåt och hur du kan göra för att uppnå dina mål. Du använder sedan själv din årsläggning under hela det kommande året för att komma vidare i ditt liv och i din själsliga utveckling. En årsläggning kan göras när som helst under året.